БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Глобалізаційні виклики економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 вересня 2023 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2023. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Глобалізаційні виклики економіки, обліку, фінансів та права” з:
Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH
Військова академія
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
Державний податковий університет України
Державний університет «Житомирська політехніка»
Донбаська державна машинобудівна академія
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Інститут тваринництва НААН
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський університет бізнесу та права
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний університет «Одеська політехніка»
ПВНЗ «Європейський університет»
Сумський національний аграрний університет
Ужгородський національний університет
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Управління моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.