БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 листопада 2023 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти, технологій і суспільства” з:
Академія Державної пенітенціарної служби
Буковинський державний медичний університет
Вінницький державний педагогічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний біотехнологічний університет
Державний університет економіки та технологій
ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
ДНЗ “Лісоводський професійний аграрний ліцей”
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Дніпровський фаховий педагогічний коледж Комунального закладу вищої освіти
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМН України”
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗ Харківський ліцей ім. І. Н. Питікова № 24
КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР
Київський інститут Національної гвардії України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства
Криворізький національний університет
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Ніредьгазький університет
Одеський національний медичний університет
Освітньо-науково-виробничий інноваційний Комплекс “МедХімФарм”
Початкова школа № 332
ТДВ “ІНТЕРХІМ”
Український державний університет науки і технологій
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Фізико-хімічний інститут НАН України
Харківський державний професійно-педагогічний фаховий коледж імені В. І. Вернадського
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.