БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ І СУСПІЛЬСТВА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 29 листопада 2023 р.): у 3 ч. Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства” з:
Бердичівський фаховий коледж промисловості економіки та права
Буковинський державний медичний університет
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет “Житомирська політехніка”
Дніпровський державний медичний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
КЗ “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет імені Бориса Грінченка
Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет природокористування
Льотна академія Національного авіаційного університету
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Міжнародний гуманітарний університет
Мукачівський державний університет
Національна академія Служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний транспортний університет
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет “Одеська політехніка”
Національний університет “Чернігівська політехніка”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Одеський національний медичний університет
ПО “Приватний заклад освіти “Київський ліцей “Українська школа вільних наук”
Поліський національний університет
Полтавський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.