БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 30 грудня 2023 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2023. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економіки, обліку та права в сучасних умовах” з:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний біотехнологічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Луцький національний технічний університет
Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого
Науково-дослідна судово-експертна установа
Національний університет “Одеська політехніка”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
НУ “Запорізька Політехніка”
ПВНЗ “Буковинський університет”
ПВНЗ “Фінансово-правовий коледж
ПРаТ “ВНЗ “МАУП”
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.