БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та пріоритети модернізації науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 10 січня 2024 р.): у 3 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2024. Ч. 1. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та пріоритети модернізації науки, освіти та технологій» з:
Вищий навчальний заклад «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ГО «Центр політико-правових реформ»
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області
Державний біотехнологічний університет
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Інститут проблем виховання НАПН України
КЗ «Нікопольський фаховий педагогічний коледж» ДОР»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет культури
Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний інститут стратегічних досліджень
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний транспортний університет
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Одеський національний медичний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
ПФК «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР
Рівненський державний гуманітарний університет
Синельниківський ліцей 7 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТОВ «Проектний інститут «Автострада»
ТОВ «Технічний університет «Метінвест політехніка»
УДУ імені М. Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.