БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 12 січня 2024 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2024. Ч. 1. 55 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі» з:
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут демографії та проблем якості життя НАН України
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі
Сумський національний аграрний університет
ТОВ «НКБУД»
Український державний університет науки і технологій
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей ЧМР ЧО

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.