БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY: GLOBAL TRENDS AND THE REGIONAL ASPECT

UDC 33

International scientific-practical conference “Science, education and technology: global trends and the regional aspect”: collection of materials (Tampere, Finland, February 3, 2024). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. 59 pages.
 
The proceedings of the International scientific-practical conference “Science, education and technology: global trends and the regional aspect” featured the materials of participants from:
Bogomolets national medical university
Bukovinian State Medical University
Dnipro University of Technology
Ivano-Frankivsk National Medical University
SE “Luhansk State Medical University”
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет культури
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Запорізька політехніка”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова
НТУ “Дніпровська політехніка”
Ужгородський національний університет
Український державний університет імені М. П. Драгоманова
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.