БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 330.3:336.7:338.48:34

Розвиток національної економіки України: глобальні виклики, стратегічні пріоритети, реалії та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 9 квітня 2024 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2024. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток національної економіки України: глобальні виклики, стратегічні пріоритети, реалії та перспективи” з:
Академія економічних наук України
Аудиторська палата України
Державний біотехнологічний університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський університет бізнесу та права
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Сумський національний аграрний університет
Таврійській національний університет імені В. І. Вернадського
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет Григорія Скоровороди в Переяславі
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗВО “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая”

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.