БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

УДК 37:082.2(06)

Перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в контексті євроінтеграції: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 2 травня 2024 р.). Рівне: ЦФЕНД, 2024. 106 с.
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в контексті євроінтеграції” з:
Charles University
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”
ВСП “Ніжинський фаховий коледж НУБіП України”
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний медичний університет
Інститут оцінки та судових експертиз
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет культури
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний університет “Львівська політехніка”
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Панфильська дослідна станція ННЦ “ІЗ НААН”
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський державний технологічний університет
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.