БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА ТА ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ (частина 2)

УДК 37:082.2(06)

Наука, освіта та технології: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 травня 2024 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2024. Ч. 2. 51 с.
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Наука, освіта та технології: тенденції, виклики, перспективи” з:
Агрохолдінг «АВІС-Україна»
Буковинський державний медичний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
Івано-Франківський національний медичний університет
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Комунальний заклад вищої освіти «Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського»
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний медичний університет
ПВНЗ «Європейський університет»
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Черкаський державний бізнес коледж
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.