БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА

УДК 37:082.2(06)

Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 26 червня 2024 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2024. 55 с.
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права” з:
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Державний податковий університет
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Одеський національний морський університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.