БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Монографії


Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 115 с.
Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с.


Місцевий розвиток за участі громади. Т. 2: Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду: монографія: у 2 т. / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми: Університетська книга, 2014. – 368 с.
Прохорова В. В. Управління конкурентною стійкістю підприємств / В. В. Прохорова, С. П. Кобець. − Харків: УІПА, 2016. − 198 с.
Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016. – 504 с.
Перебийніс В. І. Енергетичний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції : монографія / В. І. Перебийніс, О. В. Федірець. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 190 с.

Немає коментарів:

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.

На платформі Blogger.