БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 338.1:336:001.82

Перспективи розвитку господарсько-фінансової діяльності підприємств в Україні: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП “Астрая”, 2023. 133 с.

У колективній монографії представлено дослідження інноваційної діяльності в Україні. Викладено критерії інвестиційного потенціалу в інноваційних циклах економічної системи агропромислових підприємств. Здійснено оцінку обліково-аналітичного забезпечення повоєнного відновлення підприємств. Здійснено оцінку конкурентноспроможності підприємства з використанням багатокритеріального аналізу. Досліджено ризики кадрової безпеки підприємства. Висвітлені особливості моделювання інструментів економічного захисту підприємств в умовах міжнародної діяльності.

Jel B41, L10, L16, L19, L23, M11, M20, M31, M41, O13

Prospects for the development of economic and financial activities of enterprises in Ukraine: theory, methodology, practice : a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC “Astraya”, 2023. 133 p.

The collective monograph presents a study of innovation activity in Ukraine. The criteria for investment potential in the innovation cycles of the economic system of agro-industrial enterprises are outlined. An assessment of the accounting and analytical support for the post-war recovery of enterprises is carried out. The competitiveness of the enterprise is assessed using a multicriteria analysis. The risks of personnel security of the enterprise are investigated. The article highlights the peculiarities of modeling the instruments of economic protection of enterprises in the context of international activity.

ISBN 978-617-8231-42-2

Структура монографії складається з чотирьох розділів, у написанні яких брали участь: Калініченко О. В. (підрозділи 1.1); Трусова Н. В., Кукіна Н. В. (підрозділи 1.2); Коваль К. П., Денисенко Т. М., Пугач О. І. (підрозділи 1.3); Литвиненко А. В. (підрозділи 1.4); Новіков В. В. (підрозділи 2.1); Гудзинська Л. Ю. (підрозділи 2.2); Кузуб М. В., Лещій Л. А., Ігнатенко Т. В. (підрозділи 2.3); Овчаренко Т. С. (підрозділи 3.1); Шульга О. А. (підрозділи 3.2); Манн Р. В., Баранов Г. О. (підрозділи 3.3); Мних О. Б. (підрозділи 3.4); Мошенський С. З. (підрозділи 4.1); Нестеренко В. Ю., Коваль І. Б., Нетребенко О. В. (підрозділи 4.2); Гармідер Л. Д., Коротка Л. І. (підрозділи 4.3); Черкашина Т. С. (підрозділи 4.4); Пестовська З. С., Міро І. М. (підрозділи 4.5); Заяць Т. А., Сова О. Ю., Краєвська Г. О., Кравцова Т. Г. (підрозділи 4.6); Шпак Н. О., Колінко Н. О., Гурський Ю. Я. (підрозділи 4.7). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.