БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВО В XXI СТОЛІТТІ: НАУКОВІ ІДЕЇ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 січня 2024 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2024. Ч. 2. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Наука, освіта, технології та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації” з:
Балтський педагогічний фаховий коледж
Вінницький національний технічний університет
Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”
Державний біотехнологічний університет
Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”
Дніпровський державний медичний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України”
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут проблем виховання НАПН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет Імені Івана Франка
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Національний університет фізичного виховання та спорту України
ПВНЗ “Європейський університет”
Синельниківський ліцей 7 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Українська інженерно-педагогічна академія
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.