БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ І МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання фінансів, економіки, обліку і менеджменту: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 27 січня 2024 р.): у 2 ч. Кропивницький: ЦФЕНД, 2024. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання фінансів, економіки, обліку і менеджменту: теорія і практика” з:
Відокремлений підрозділ “Боярська лісова дослідна станція” Національного університету біоресурсів і природокористування України
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Запорізький національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
КНП “Хмельницька обласна лікарня” ХОР
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський університет бізнесу та права
Миколаївський національний аграрний університет
Мукачівський державний університет
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет “Чернігівська політехніка”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
НУ “Запорізька політехніка”
Одеський національний морський університет
Сумський національний аграрний університет
Університет митної справи та фінансів
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.