БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА ФІНАНСИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (збірник тез доповідей)

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, бухгалтерський облік: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 лютого 2017 р.). – П.: ЦФЕНД, 2017. – 108 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, бухгалтерський облік: сучасний стан і перспективи розвитку» з:

Вінницького національного аграрного університету
ВП НУБіП України «Ніжинського агротехнічного інституту»
ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана»
Донецького національного університету економіки та торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського
Київської митниці ДФС
Луцького національного технічного університету
Національного авіаційного університету
Національного технічного університету «Харківського політехнічного
інституту»
НДІ фіскальної політики Університету ДФС України
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
УО «Белорусской государственной сельскохозяйственной академии»
Харківської державної зооветеринарної академії
Харківського державного університету харчування та торгівлі
Харківського інституту фінансів УДУФМТ
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з економіки, фінансів та бухгалтерського обліку.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національним господарством; економіки та управління підприємствами; грошей фінансів та кредиту; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.