БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Архів публікацій конференції 1 лютого 2017 р.

СЕКЦІЯ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
SECTION 1. WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONSСЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
SECTION 2. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY


Логоша Р. В.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ОВОЧІВ ОСОБИСТИМИ СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ
Сторінки: 20-23
Казакевич Н. А., Сутоцкий А. М.
АНАЛИЗ ФОРМ ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЛЁЙ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Сторінки: 24-27
Казакевич Н. А.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Сторінки: 27-32
Македон Г. М.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Сторінки: 32-36
Несторишен І. В.
ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сторінки: 36-38
Савченко В. В.
ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВОЗВРАТА ВРЕМЕННО ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сторінки: 39-44
Северцов В. В.
ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Сторінки: 45-48
Сутоцкий А. М.
ДИНАМИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Сторінки: 49-51
Тишкович О. В.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Сторінки: 52-56

СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
SECTION 3. ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES (BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY)

Крундикова Н. Г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИМОВИЧСКОГО БЮРО, КРИЧЕВСКОГО ФИЛИАЛА РУП «МОГИЛЕВСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ» РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Сторінки: 62-64
Слинько В. С., Артеменко Л. П.
СТРАТЕГІЧНИЙ БЕНЧМАРКІНГ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Сторінки: 65-67

СЕКЦІЯ 4. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
SECTION 4. MONEY, FINANCE AND CREDIT

Коломієць Н. О., Паліченко В.М., Коломієць О. П.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ
Сторінки: 74-76
Корецька Н. І., Якубовський В. О.
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКВАЙРИНГУ В УКРАЇНІ
Сторінки: 77-80
Ломейко Ю. А.
ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Сторінки: 81-86
Станіславчук Н. О., Чава В. О., Саєнко Т. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Сторінки: 87-90
Надієвець Л. М.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Сторінки: 91-94

СЕКЦІЯ 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
SECTION 5. ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT (BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY)

Єршова Н. Ю.
ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Сторінки: 98-100
Нестеренко О. О.
КОРИСТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
Сторінки: 101-104
Роєва О. С.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ
Сторінки: 105-107
Зворотня сторінка збірника
Зворотня сторінка збірника
Сторінки: 108-109
На платформі Blogger.