БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

УДК 33
ББК 65

Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 березня 2017 р.). – П.: ЦФЕНД, 2017. – 90 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» з:

Вінницького національного аграрного університету
ДВНЗ «Приазовського державного технічного університету»
ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
ДВНЗ «Херсонського державного аграрного університету»
Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Житомирського державного технологічного університету
Київського національного торговельно-економічного університету
Львівського національного університету ім. Івана Франка
Національного авіаційного університету
Національного університету «Львівська політехніка»
Сумського державного університету
Тернопільського національного економічного університету
Уманського національного університету садівництва
Університету державної фіскальної служби України
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з національної економіки в умовах глобалізації.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економіки та управління національним господарством; економіки та управління підприємствами; менеджменту; маркетингу; грошей, фінансів і кредиту; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економічної теорії та історії економічної думки. Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.