БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Архів публікацій конференції 7 березня 2017 р.

СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
SECTION 1. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY


Шевченко І. Ю.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Сторінки: 18-21

СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
SECTION 2. ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES (BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY)

Суворова І. М., Кириченко А. І.
ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 29-33
Костюк М. Г.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МАШИНОБУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Сторінки: 33-37
Петрушка Т. О., Федусевич Р.-І. В.
ОНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Сторінки: 38-42
Пристемський О. С., Чечоткін В. В.
НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Сторінки: 42-44

СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
SECTION 3. MODERN MANAGEMENT


СЕКЦІЯ 4. МАРКЕТИНГ
SECTION 4. MARKETING


СЕКЦІЯ 5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
SECTION 5. MONEY, FINANCE AND CREDIT


СЕКЦІЯ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
SECTION 6. ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT (BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY)

Приймак С. В., Кухар Н. П.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РЕЙТИНГУВАННЯ
Сторінки: 62-64
Роєва О. С., Вальчук Н.
ОЦІНКА, ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Сторінки: 65-67
Романів Є. М., Приймак С. В., Кіндрат О. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТАРИ
Сторінки: 67-73
Сторожук Т. М.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сторінки: 73-76

СЕКЦІЯ 7. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
SECTION 7. THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY


СЕКЦІЯ 8. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
SECTION 8. WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS


СЕКЦІЯ 9. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
SECTION 9. ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

Зворотня сторінка збірника
Зворотня сторінка збірника
Сторінки: 90-91
На платформі Blogger.