БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 33
ББК 65

Проблеми сталого розвитку економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 квітня 2017 р.). – П.: ЦФЕНД, 2017. – 100 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів» з:

Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»
Донбаського державного технічного університету
Донбаської державної машинобудівної академії
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Житомирського державного технологічного університету
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Київського національного торговельно-економічного університету
Львівського державного університету внутрішніх справ
Львівського національного університету імені Івана Франка
Національного аерокосмічного університету ім. Н. Е. Жуковського «ХАІ»
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
Уманського національного університету садівництва
Харківського державного університету харчування та торгівлі
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонського національного технічного університету

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень стосовно проблем сталого розвитку економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економіки та управління національним господарством; економіки та управління підприємствами; грошей, фінансів і кредиту; світового господарства і міжнародних економічних відносин; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; інновацій та інвестиційної діяльності; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.