БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Архів публікацій конференції 14 квітня 2017 р.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
SECTION 1. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMYСЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
SECTION 2. ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Дем’янчук М. А.
СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сторінки: 17-19
Левіна А. Ю.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРAВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВАМИ РЕСТОРAННОГО ГОСПОДAРСТВA
Сторінки: 20-23
Мартинов А. А., Мартинова Л. В., Розмислов О. М.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 24-29
Пархоменко Л. А., Гнатюк І. Б.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
Сторінки: 30-32

СЕКЦІЯ 3. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
SECTION 3. MONEY, FINANCE AND CREDIT


СЕКЦІЯ 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
SECTION 4. WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Кир’янова Г. О.
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВНАСЛІДОК ОЗБРОЄНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Сторінки: 38-40

СЕКЦІЯ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
SECTION 5. DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY

Галаченко О. О.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Сторінки: 44-45
Краснокутська Ю. В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ
Сторінки: 46-48
Савчин І. З.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Сторінки: 48-50

СЕКЦІЯ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
SECTION 6. ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT

Волошенюк І. Є.
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Сторінки: 55-57
Грінько А. П.
ВИКOPИCТAННЯ МEТOДУ ГEНEPУВAННЯ УПPAВЛIНCЬКOЇ IНФOPМAЦIЇ ДЛЯ СТВOPEННЯ НA ПIДПPИЄМCТВI EФEКТИВНOЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО OБЛIКУ
Сторінки: 58-61
Гордополов В. Ю.
АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Сторінки: 62-66
Прокопенко Ж. В.
КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Сторінки: 67-70
Самчук К. І.
ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Сторінки: 70-71

СЕКЦІЯ 7. ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
SECTION 7. INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY


СЕКЦІЯ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
SECTION 8. MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMICS

Потапов В. Д., Хмелев А. Г., Хмелева А. В.
НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторінки: 77-79
Чуріканова О. Ю., Загорулько К. А.
АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Сторінки: 79-83

СЕКЦІЯ 9. МАРКЕТИНГ
SECTION 9. MARKETING

Костюніна А. М., Швець О. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сторінки: 88-90

СЕКЦІЯ 10. МЕНЕДЖМЕНТ
SECTION 10. MANAGEMENT


СЕКЦІЯ 11. ЛОГІСТИКА ТА ТРАНСПОРТ
SECTION 11. LOGISTICS AND TRANSPORT


СЕКЦІЯ 12. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
SECTION 12. PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Зворотня сторінка збірника
Зворотня сторінка збірника
Сторінки: 100-101
На платформі Blogger.