БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ


УДК 33
ББК 65

Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 травня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 175 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» з:

Белорусский государственный экономический университет
Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний торговельно-економічний університет
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Молдавская Экономическая Академия
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумгайытский Государственный Университет
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Финансовое учреждение Абшеронского Района Азербайджанской Республики
Харківський націoнальний eкoнoмічний унівeрситeт ім. С. Кузнeця
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

У збірнику тез доповідей висвітлено фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання на рівні світової та національної економіки.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми щодо: економіки та управління підприємствами; економіки та управління національною економікою; економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки торгівлі та послуг; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інноваційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки й політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи та страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; маркетингу; менеджменту; публічного управління та адміністрування.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.