БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси та управління: теорія та практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 червня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 203 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси та управління: теорія та практика» з:

Gori State Teaching University
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
ДВНЗ «Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державна фіскальна служба України
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький національний університет економіки і торгівля ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука
Міжнародний університет фінансів
Молдавская экономическая академия
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеська національна академія зв’язку ім. Олександра Степановича Попова
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Сумгаитский государственный университет
Університет державної фіскальної служби України
Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернігівський національний технологічний університет

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з економіки, фінансів та управління.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; енергозбереження; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інноваційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки й політики; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи та страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; статистики; маркетингу; публічного управління та адміністрування; менеджменту.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.