БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Архів публікацій конференції 8 вересня 2017 р.

СЕКЦІЯ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
SECTION 1. WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
SECTION 2. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMYСЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
SECTION 3. ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES


Касич А. О., Собяніна А. П.
ІННОВАЦІЇ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Сторінки: 34-37
Костюк М. Г.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сторінки: 37-39
Кривов’язюк І. В., Марчук Б. О.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ В РЕАЛІЗАЦІЇ
Сторінки: 40-41
Рудаченко О. О., Мозговий Є. В., Ніколайчук І.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Сторінки: 42-44
Сухоняк С. О.
АНАЛІЗУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СВІТОВОГО АУТСОРСИНГУ
Сторінки: 44-47
Чернецька О. В.
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Сторінки: 47-50

СЕКЦІЯ 4. ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК
SECTION 4. AGRICULTURAL ECONOMICS AND AGRIBUSINESSСЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
SECTION 5. ECONOMICS OF TRADE AND SERVICESСЕКЦІЯ 6. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ
SECTION 6. INDUSTRIAL ECONOMICSСЕКЦІЯ 7. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
SECTION 7. DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY


СЕКЦІЯ 8. ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
SECTION 8. INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITYСЕКЦІЯ 9. ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА
SECTION 9. TOURISM AND HOTEL-RESTAURANT BUSINESSСЕКЦІЯ 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
SECTION 10. ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDITСЕКЦІЯ 11. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
SECTION 11. FINANCE, BANKING AND INSURANCE


Камінський А. Б., Писанець К. К.
ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ
Сторінки: 105-108
Надієвець Л. М.
ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ - MOBILE-ONLY БАНКИ
Сторінки: 108-110
Недбалюк І. Р.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ
Сторінки: 110-113
Ніпіаліді О. Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Сторінки: 113-116
Олександренко І. В.
НАПРЯМИ ПРИСКОРЕННЯ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сторінки: 116-118
Осадчук Ю. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сторінки: 119-122
Рязанова Н. С.
ФІНАНСОВЕ РАХІВНИЦТВО В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Сторінки: 122-125
Сушко Н. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
Сторінки: 126-127
Шолойко А. С.
АСИСТАНСЬКІ КОМПАНІЇ В ІНФРАСТРУКТУРІ РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Сторінки: 128-129
Шуба О. А.
РИЗИКИ КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Сторінки: 130-131

СЕКЦІЯ 12. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
SECTION 12. MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMICS


СЕКЦІЯ 13. МАРКЕТИНГ
SECTION 13. MARKETINGСЕКЦІЯ 14. МЕНЕДЖМЕНТ
SECTION 14. MANAGEMENT


СЕКЦІЯ 15. ЛОГІСТИКА ТА ТРАНСПОРТ
SECTION 15. LOGISTICS AND TRANSPORT


На платформі Blogger.