БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА УПРАВЛІННЯ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8 вересня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 148 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи розвитку» з:

ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
ДВНЗ «Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний технічний університет
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»
Національний аерокосмічний університет ім. Миколи Єгоровича Жуковського «ХАІ»
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського»
Одеська національна академія зв’язку ім. Олександра Степановича Попова
Одеський національний економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів»
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Тернопільський національний економічний університет
Ужгородський національний університет
Уманський національний університет садівництва
Університет Державної фіскальної служби України
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет архітектури та будівництва
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. Олексія Миколайовича Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з економіки, фінансів та управління.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки сільського господарства і АПК; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи та страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.