БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ


УДК 33
ББК 65
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 175 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління» з:

Gori State Teaching University
Вінницький національний аграрний університет
ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ДВНЗ «Львівський інститут банківської справи»
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний технічний університет
Евразийский национальный университет им. Льва Николаевича Гумилева
Запорізький національний університет
Католицький університет ім. Івана Павла ІІ
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Маріупольський державний університет
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеська національна академія зв’язку ім. Олександра Степановича Попова
Одеський національний економічний університет
ПВНЗ «Європейський університет» Уманська філія
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Тернопільський національний економічний університет
Ужгородський національний університет
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
УО «Белорусский государственный экономический университет»
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. Олексія Миколайовича Бекетова
Херсонський національний технічний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський державний технологічний університет
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів, обліку та управління.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; енергозбереження; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи та страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; статистики; маркетингу; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.