БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК, МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ


УДК 33
ББК 65
Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та за кордоном: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 жовтня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 96 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та за кордоном» з:

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Евразийский национальный университет им. Льва Николаевича Гумилева
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління»
Міністерства фінансів України
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Черкаський державний технологічний університет

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів, обліку, маркетингу та менеджменту в Україні та за кордоном.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи та страхування; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.