БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 257 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі» з:
Белорусский государственный университет
Брестский государственный технический университет
Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольский коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький кооперативний інститут
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький державний університет управління
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Евразийский национальный университет им. Льва Николаевича Гумилева
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький
національний технічний університет»
Інститут банківських технологій та бізнесу Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Львівський інститут економіки та туризму
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Мукачівська міська рада
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Одеський національний економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський музей авіації і космонавтики, відділ Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського
Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля
Cхідноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
ТОВ «Альфа»
Університет Державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна ім. Олексія Миколайовича Бекетова
Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернігівський національний технологічний університет

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; економіки торгівлі та послуг; правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; економіки промисловості; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.