БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ : КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 338.1:336:001.82

Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с.

У колективній монографії викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти господарсько-фінансової діяльності підприємств. Висвітлені питання інвестиційної та інноваційної, податкової та правової політики підприємств. Здійснено оцінку сучасних аспектів розвитку підприємництва. Окреслені основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах невизначеності.

JEL A31, B41, L00, M11, O13, Q13

Theory, methodology and practice of economic and financial activity of enterprises : a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC «Astraya», 2019. 254 p.

The collective monograph outlines the theoretical, methodological and practical aspects of economic and financial activity of enterprises. It covers the issues related to investments and innovation, tax and legal policies of enterprises. It evaluates the modern aspects of business development and outlines the main directions of increasing the competitiveness of enterprises. The authors propose priority directions of ensuring the economic security of enterprises under conditions of uncertainty.

ISBN 978-617-7669-57-8

Структура колективної монографії складається з п’яти розділів, у написанні яких брали участь: Сатир Л. М., Задорожна Р. П., Шевченко А. О. (підрозділ 1.1); Легошина О. Л. (підрозділ 1.2); Соловйов А. І., Ушкаренко Ю. В., Осадчий О. Д. (підрозділ 1.3); Соколова Л. В., Колісник О. В., Верясова Г. М. (підрозділ 1.4); Панасюк В. М., Мельничук І. В., Бобрівець В. В. (підрозділ 1.5); Старченко Г. В. (підрозділ 1.6); Чабанюк О. М., Кузьмінська К. І. (підрозділ 1.7); Абрамова А. С., Федишин М. П., Жаворонок А. В. (підрозділ 1.8); Кириченко А. В. (підрозділ 1.9); Крисанов Д. Ф. (підрозділ 1.10); Ткаль Я. С. (підрозділ 2.1); Третяк Н. М. (підрозділ 2.2); Ахновська І. О. (підрозділ 2.3); Гнилянська Л. Й., Процик І. С., Сай Л. П. (підрозділ 2.4); Коломієць Н. О., Гіржева О. М., Ряснянська А. М. (підрозділ 2.5); Попівняк Ю. М. (підрозділ 2.6); Єгупов Ю. А., Єгупова І. М. (підрозділ 3.1); Брадул О. М., Шепелюк В. А., Шипіна С. Б. (підрозділ 3.2); Ковальчук Ю. Д. (підрозділ 3.3); Абрахам Ю. В. (підрозділ 3.4); Остапенко В. М. (підрозділ 3.5); Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Шира Т. Б. (підрозділ 3.6); Сербов М. Г. (підрозділ 3.7); Попова Г. Ю. (підрозділ 3.8); Бородіна О. А., Бородін В. А. (підрозділ 3.9); Гладкий О. В., Килівник В. С. (підрозділ 4.1); Гаркуша С. А., Довжик О. О. (підрозділ 4.2); Бондарчук О. М., Темченко Г. В., Максимова О. С., Омельченко Д. С. (підрозділ 4.3); Кузуб М. В., Ільченко О. О. (підрозділ 4.4); Луцяк В. В., Колесник Т. В. (підрозділ 4.5); Коханюк М. О. (підрозділ 4.6); Шевченко І. Ю. (підрозділ 4.7); Хоменко Л. М., Яценко Н. М., Дідур С. В. (підрозділ 4.8); Лесняк О. Ю., Красовська Ю. В. (підрозділ 5.1); Холодна Ю. Є. (підрозділ 5.2); Кащена Н. Б. (підрозділ 5.3); Костриченко В. М. (підрозділ 5.4); Шапа Н. М. (підрозділ 5.5). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.