БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 336:336:77

Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 115 с.

У колективній монографії викладено теоретико-методологічні концепції формування фінансово-кредитної системи. Здійснено оцінку сучасного стану банківської системи України. Досліджено особливості трансформації фіскальної політики в України. Проаналізовано функціонування страхового ринку в Україні. Викладено сучасні аспекти фінансової безпеки підприємств і банківських установ України.

Jel G00, G1, G2, G3, G4, H2, H6

Current trends of financial and credit system development: theory and practice : a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC «Astraya», 2019. 115 p.

The collective monograph outlines the theoretical and methodological concepts of the financial and credit system. It evaluates the current state of the banking system of Ukraine. It investigates the features of fiscal policy transformation in Ukraine. It analyzes the functioning of the insurance market in Ukraine. It outlines the modern aspects of financial security of enterprises and banking institutions of Ukraine.

ISBN 978-617-7669-58-5

Структура монографії складається з чотирьох розділів, у написанні яких брали участь: Крамаренко І. С. (підрозділи 1.1); Стеблій Г. Я., Панковець М. П., Калинець К. С. (підрозділи 1.2); Сіташ Т. Д., Крисак А. О. (підрозділи 1.3); Сіренко Н. М., Лункіна Т. І., Бурковська А. В., Мікуляк К. А. (підрозділи 1.4); Фещенко О. М., Лобанова І. М. (підрозділи 1.5); Сідельник О. П., Руденко З. М., Дребот Н. П. (підрозділи 2.1); Ковшун Н. Е., П’ятка Н. С. (підрозділи 2.2); Онісіфорова В. Ю. (підрозділи 2.3); Дуліба Є. В. (підрозділи 2.4); Східницька Г. В. (підрозділи 2.5); Мезенцева О. О. (підрозділи 3.1); Кириченко А. В. (підрозділи 3.2); Алексеєнко Л. М., Кулина Г. М., Стецько М. В. (підрозділи 3.3); Коваленко В. В., Сергєєва О. С. (підрозділи 4.1); Полторак А. С., Баришевська І. В., Мельник О. І., Боднар О. А. (підрозділи 4.2); Заїчко І. В. (підрозділи 4.3); Вінічук М. В., Верескля М. Р., Михаліцька Н. Я. (підрозділи 4.4); Барабаш Н. С., Ріпа Т. В. (підрозділи 4.5); Багрій К. Л. (підрозділи 4.6). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.