БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права» з:
Белорусский государственный технологический университет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький фінансово-економічний університет
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ВСП Київський індустріальний коледж КНУБА
Гродненский государственный аграрный университет
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський нaціонaльний університет імені Олеся Гончaрa
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Нaцioнaльний юpидичний унiвepситeт iмeнi Яpoслaвa Мудpoгo
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеський національний економічний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом
Сумський будівельний коледж
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський навчально-науковий інститут державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський університет будівництва та архітектури
Херсонський національний технічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.