БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 338.1

Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с.

У колективній монографії викладено методи аналізу, обліку і планування діяльності підприємств. Розкрито питання маркетингової політики підприємств та оцінку її ефективності. Здійснено аналіз сучасного стану розвитку підприємств в галузях національної економіки України. Запропоновано системи економічної безпеки підприємств в умовах невизначеності.

Jel A31, B41, L00, M11, М30, М40, O13, Q13

Economics and management of enterprises: theory, methodology, practice : collective monograph / Collective of authors. Poltava: PE «Astraya», 2020. 240 p.

The collective monograph outlines the methods of analysis, accounting and planning of enterprise’s activity. It reveals the issues of marketing policy of enterprises and evaluation of its effectiveness. The analysis of the current state of development of enterprises in the branches of the national economy of Ukraine is conducted. Systems of economic security of enterprises in conditions of uncertainty are proposed.

ISBN 978-617-7669-76-9

Структура колективної монографії складається з п’яти розділів, у написанні яких брали участь: Дрималовська Х. В., Бала О. І. (підрозділ 1.1); Крисанов Д. Ф., Виборна В. Д. (підрозділ 1.2); Марків М. М. (підрозділ 1.3); Шабатура Т. С., Шевченко А. А., Петренко О. П. (підрозділ 1.4); Шушкова Ю. В. (підрозділ 1.5); Білецька І. М. (підрозділ 2.1); Гой Н. В. (підрозділ 2.2); Вітюк А. В. (підрозділ 2.3); Бабій П. С., Бабій С. В. (підрозділ 3.1); Корнілова І. М., Розбейко К. К. (підрозділ 3.2); Білорус Т. В. (підрозділ 3.3); Драган О. І., Тертична Л. І. (підрозділ 3.4); Плахотнік О. О., Чернявська І. М. (підрозділ 3.5); Зайченко В. В. (підрозділ 3.6); Фірсова С. Г. (підрозділ 4.1); Могильна Л. М. (підрозділ 4.2); Лінькова О. Ю. (підрозділ 4.3); Дашутіна Л. О., Турчіна С. Г. (підрозділ 4.4); Гуренко Т. О. (підрозділ 5.1); Васильєва В. Г. (підрозділ 5.2); Бєлкін М. Л., Бєлкін Л. М., Юринець Ю. Л. (підрозділ 5.3); Людвенко Д. В. (підрозділ 5.4); Новак У. П., Падюка М. В. (підрозділ 5.5); Мезенцева Н. М., Корчук Ю. О. (підрозділ 5.6); Дерев’янко С. І. (підрозділ 5.7); Олійничук О. І. (підрозділ 5.8); Антоненко В. М. (підрозділ 6.1); Чемерис В. А., Душка В. І., Максим В. Л. (підрозділ 6.2); Бергер А. Д. (підрозділ 6.3); Височин В. В., Нікульшин В. Р., Денисова А. Є. (підрозділ 6.4); Бакай В. Й. (підрозділ 7.1); Литовченко О. Ю. (підрозділ 7.2); Костриченко В. М. (підрозділ 7.3); Романькова О. М., Мельнікова Н. В. (підрозділ 7.4). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.