БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права» з:
Галицький ВП ГУНП у Львівській області
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський університет ринкових відносин
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський окружний адміністративний суд
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Миргородський ВП ГУНП в Полтавській області
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет цивільного захисту України
НДІ «Украгропромпродуктивність»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський державний університет внутрішніх справ
Полесский государственный университет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський інститут бізнесу
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський університет імені Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт»
Уманський національний університет садівництва
Університет банківської справи
Університет економіки та права «КРОК»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.