БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ : КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 339.9:330.3

Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 251 с.

У колективній монографії викладено особливості розвитку регіонів та галузей національної економіки України. Здійснено оцінку сучасного стану розвитку національної економіки України. Визначено концептуальні засади інтеграції національної економіки України в міжнародну економіку. Викладено сучасні аспекти міжнародних валютно-фінансових відносин. Досліджено міжнародний ринок праці та рівень життя населення. Досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Викладено сучасні аспекти економічної безпеки в умовах міжнародного співробітництва.

Jel F00, F01, F02, F14, F15, F16, F21, F22, F31, F33, F36, F52, F53, F63

National economic activity and international economic relations: current state and development trends / Collective of authors. Poltava: PC «Astraya», 2020. 251 p.

The collective monograph sets out the features of the development of regions and branches of Ukraine’s national economy. The assessment of the current state of development of the national economy of Ukraine is carried out. The conceptual foundations of the integration of Ukraine’s national economy into the international economy have been determined. The modern aspects of international monetary and financial relations are stated. The international labor market and the standard of living of the population have been investigated. The theoretical and practical aspects of the development of the foreign economic activity of enterprises are investigated. The modern aspects of economic security in the context of international cooperation are outlined.

ISBN 978-617-7669-88-2

Структура монографії складається з семи розділів, у написанні яких брали участь: Гладкий О. В. (підрозділи 1.1); Познякова О. О. (підрозділи 1.2); Ярошевич Н. Б., Якимів А. І., Чубка О. М. (підрозділи 1.3); Кузнєцова Л. І. (підрозділи 1.4); Драчук Ю. З. (підрозділи 1.5); Щетинін А. І., Ульянова Л. П., Чайка Ю. М. (підрозділи 1.6); Бірюк О. Г. (підрозділи 2.1); Лисенко Ж. П., Грубляк О. М. (підрозділи 2.2); Демчишак Н. Б., Андрушко Л. Ю. (підрозділи 2.3); Завідна Л. Д. (підрозділи 2.4); Заяць Т. А., Звонарь В. П., Краєвська Г. О. (підрозділи 2.5); Капінус Л. В., Ніколаєнко І. В. (підрозділи 2.6); Мезіна Л. В. (підрозділи 2.7); Постернак І. М., Постернак С. О. (підрозділи 2.8); Скарга О. О. (підрозділи 2.9); Ставерська Т. О., Козуб В. А. (підрозділи 2.10); Варченко О. М., Крисанов Д. Ф. (підрозділи 3.1); Сітак І. Л., Івахненко А. В. (підрозділи 3.2); Гончаренко М. Л. (підрозділи 3.3); Коваленко Н. О. (підрозділи 3.4); Гудзинська Л. Ю. (підрозділи 4.1); Сідельник О. П., Грудзевич У. Я., Руденко З. М. (підрозділи 4.2); Холодна Ю. Є. (підрозділи 4.3); Бутурлакіна Т. О. (підрозділи 4.4); Ващенко В. В. (підрозділи 5.1); Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Данилевич Н. С. (підрозділи 5.2); Ковтонюк К. В. (підрозділи 5.3); Кравченко М. В. (підрозділи 5.4); Смалійчук Г. В. (підрозділи 5.5); Родіна О. Г., Ходикіна В. В. (підрозділи 5.6); Патика Н. І., Ходаківська О. В. (підрозділи 6.1); Бервено О. В., Броницький О. М. (підрозділи 6.2); Шмагельська М. О. (підрозділи 6.3); Дребот О. І., Височанська М. Я. (підрозділи 6.4); Вівчар О. І., Михайлишин Л. І., Коровчук Ю. І. (підрозділи 7.1); Федуняк І. О., Гурська І. С. (підрозділи 7.2). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.