БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 вересня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права» з:
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
Азербайджанский государственный экономический университет
Азербайджанский университет кооперации
Брестский государственный технический университет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
ВНЗ «Національна академія управління»
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Горийский государственный учебный университет
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Дніпровський гуманітарний університет
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Донбаська державна машинобудівна академія
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
Європейський університет
Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Київський університет права НАН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет кораблебудування імені адмірала С. О. Макарова
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ОАО «SОСАR»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський НДЕКЦ МВС України
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Сумський державний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ужгородський національний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет митної справи та фінансів
УО «Могилевский государственный университет продовольствия»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Черкаський НДЕКЦ МВС
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.