БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК І ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік і право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 вересня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік і право в умовах глобалізації» з:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДП «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київського національного університету культури і мистецтв
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжрегіональна академія управління персоналом Житомирський інститут
Науково-дослідний інститут публічного права
Національний авіаційний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний політехнічний університет
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.