БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 листопада 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 92 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права» з:
Белорусский государственный экономический университет
Білоцерківський національний аграрний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія Державної прикордонної служби України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж НЮУ імені Ярослава Мудрого
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський навчально-науковий інститут «Університет банківської справи»
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.