БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Стан та тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 87 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права» з:
Вінницький національний аграрний університет
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеська національна академія харчових технологій
Поліський національний університет
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Сумський національний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний технічний університет ім. П. Василенка
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.