БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Аналіз тенденцій розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 148 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз тенденцій розвитку економіки, обліку, фінансів та права» з:
ВСП Київський індустріальний коледж КНУБА
Державний університет інфраструктури і технологій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії Державного Управління При Президентові України
Донецький юридичний інститут МВС України
Запорізький національний універститет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський університет бізнесу і права
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ННЦ Інститут аграрної економіки
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ПНУ ім. В. Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.