БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК І ПРАВО: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 грудня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» з:
Азербайджанский государственный экономический университет
Белорусский государственный университет
Брестский государственный технический университет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпровський технологічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
ЛНУ імені І.Франка
Маріупольський державний університет
Международный университет «МИТСО»
Мукачівський державний університет
Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Національний університет «Одеська морська академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний політехнічний університет
Полесский государственный университет
Полтаський державний аграрний університет
ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Уманський національний університет садівництва
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. М. О. Бекетова
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центра Аграрных Исследований
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.