БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА ТА ЇХ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан економіки, фінансів, обліку і права та їх основні проблеми: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 157 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан економіки, фінансів, обліку і права та їх основні проблеми» з:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецька державна машинобудівна академія
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський агротехнічний коледж
Київський національний торговельно-економічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НДІ «Украгропромпродуктивність»
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Поліський національний університет
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет
Чернівецького науково-дослідного експертного центру МВС України

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.