БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 190 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Державний податковий університет
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
КПІ імені Ігоря Сікорського
Львівський державний університет внутрішніх справ
Національна академія СБ України
Національний університет «Чернігівська політехніка
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський державний аграрний університет
Полтавський юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Л. Юзькова
Черкаський державний технічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.