БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 172 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права» з:
Білоцерківський національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет культури і мистецтв
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ПВНЗ «Київський університет культури»
Поліський національний університет
Сумський національний аграрний університет
Університет державної фіскальної служби України
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства
ім. О. М. Бекетова
Херсонська державна морська академія
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.