БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ І ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 248 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси і право: актуальні питання і перспективи розвитку» з:
Белорусский государственный университет
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»
Державний університет економіки і технологій
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Житомирський агротехнічний коледж
Заклад вищої освіти МФУ «Державний податковий університет»
Запорізький національний університет
ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Ірпінський державний коледж економіки та права
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Львівський університет бізнесу та права
Маріупольський державний університет
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
НУ «Запорізька політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Полесский государственный университет
Полтавський юридичний інститут імені Ярослава Мудрого
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Університет Короля Данила
Харківський державний автомобільно-дорожній коледж
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.