БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 345 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі» з:
Академія Державної пенітенціарної служби
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Державний університет інфраструктури та технологій
Державний університет телекомунікацій
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпровського державного технічного університету
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський університет імені Бориса Грінченка
Криворізький національний університет
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівського державного університету внутрішніх справ
Миколаївський національний аграрний університет
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Національний університет кораблебудування імені адмірала С. О. Макарова
НТУ «Дніпровська політехніка»
НУ «Запорізька політехніка»
Одеський державний агарний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП»
Поліський національний університет
Полтавський юридичний інститут НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.