БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 грудня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика» з:
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинської обласної ради
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський національний університет імені О. Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. В. Стуса
Запорізький національний університет
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія внутрішніх справ
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський національний морський університет
Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Ужгородський національний університет
Університет банківської справи
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Херсонський державний університет
Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.