БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8 лютого 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 62 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації» з:
Академія державної пенітенціарної служби
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДННУ «Академія фінансового управління»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський університет права НАН України
Маріупольське районне управління поліції ГУ НП в Донецькій області
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліський національний університет
УА «Гомельскі дзяржауны тэхнічны універсітэт ім. П. В.Сухога»
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.