БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 лютого 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» з:
Азербайджанский государственный аграрный университет
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГ КР НААН
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
Вінницький національний аграрний університет
ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка»
Горийский государственный учебный университет
Гуманітарно-економічна академія
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Західноукраїнський національний університет
Институт экономики НАН Беларуси
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський державний коледж туризму та готельного господарства
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет права НАН України
Криворізький національний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського
М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Науково-дослідний центр Чернівці агропром продуктивність
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний політехнічний університет
ПВНЗ «Донецький університет економіки та права»
Подільський державний аграрно-технічний університет
Поліський національний університет
Сумський національний аграрний університет
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Український державний університет залізничного транспорту
Український державний хіміко-технологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет банківської справи
УО «Барановичский государственный университет»
УО «БИП-Университет права и социально-информационных технологий»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Херсонський національний технічний університет
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.