БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 33
ББК 65

Економіка та право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15 лютого 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 131 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та право в умовах глобалізації» з:
ВПС «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»
ВСП « Бережанський фаховий коледж НУБІП України»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний університет «Житомирська політехніка»
Державний університет «Одеська політехніка»
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет Одеська юридична академія
НПУ ім. М. П. Драгоманова
Одеська національна академія харчових технологій
Поліський національний університет
Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.