БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 березня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 102 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права» з:
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський національний університет імені Івана Франка
Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджанской Республики
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет харчових технологій
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліський національний університет
Сумський державний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
УО ГГТУ им. П. О. Сухого
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.